Staročeská restaurace V Ruthardce - Kutná Hora


O Rozině Ruthardově

Ruthardi

Bohatý Jiří Ruthard dal si nádherně vystavět dům uprostřed terasovitých zahrad ve stráni nad Páchem mezi Vlašským dvorem a Hrádkem. Byl to člověk lakomý, k lidem nevlídný, až ukrutný. Ve sklepeních shromáždil ohromné poklady, litoval ale každého groše, který by měl někomu uštědřit.

Měl jedinou dceru, spanilou Rozinu. Mnoho vzácných ženichů se ucházelo o její ruku. Lakomý otec však všechny odmítal, nemohl strpět, aby zeť získal s dcerou i jeho poklady a cenný nábytek.

Ve skoupém srdci Jiřího Rutharda se konečně zrodila hrozná myšlenka. Povolal do svého domu zedníka, který se musel zavázat přísahou, že nikdy a nikomu nepoví, co uslyší a učiní. Zavázal mu oči a zavedl ho do jednoho ze svých sklepů. Zedník uslyšel, jak Ruthard mluví ke své dceři: "Tuhle, dcero, budeš mít svůj pokoj a své lože a toto stříbro bude Tvým ženichem."

Rozina bránila se vejít do sklepení, v zoufalství volala o pomoc, ale srdce krutého otce neobměkčila. Zedník nakonec slyšel bouchnutí přirážených dveří, pak zaskřípěl zámek a zoufalý křik se změnil ve slabé sténání. Ruthard sňal zedníkovi pásku s očí a kázal mu zazdít dveře.

Tak ubohá Rozina po dlouhém strádání hladem a žízní zemřela...

Ukrutný otec si svého bohatství dlouho neužil, zakrátko ji následoval na onen svět.

Od té doby prý se Rozina často v domě zjevovala a předpovídala, že dům i jeho obyvatelé neujdou záhubě. Nakonec se roku 1648 dům náhle zřítil a patnáct lidí ve svých sutinách zasypal.

V úzké Ruthardské uličce, vedoucí od arciděkanství k Hrádku, stojí asi uprostřed domek s velkou zahradou. V těch místech prý kdysi stával dům Jiřího Rutharda.

Příběh je volně převyprávěn podle Kutnohorských pověstí

Znak

Zpět